Jiří Stivín &:
 

vážná hudba

I. "Barokní hudba jako inspirace"
Jiří Stivín jako sólista na zobcovou nebo příčnou flétnu hraje koncerty a dvojkoncerty (A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Ph. Telemann...) s vybraným komorním orchestrem. Další možností je sólový koncert Jiřího Stivína z děl barokních mistrů doplněný improvizacemi, za doprovodu předem připravených základů.

II. "Odrazy a doteky"
Sólový recitál Jiřího Stivína (flétny) s doprovodem dalšího nástroje (cembalo, varhany, kytara, klavír, harfa, bicí nástroje nebo perkuse) se zaměřením na renesanční hudbu, barokní flétnové sonáty, vlastní skladby a improvizaci.

III. "Jiří Stivín a Collegium Quodlibet"
Koncert volného sdružení se základním obsazením – flétny, violoncello, cembalo a zpěv. Repertoár je zaměřen převážně na interpretaci staré hudby – od sonát J. S. Bacha až po flétnové koncerty A. Vivaldiho. Každoročně koncem listopadu již od roku 1992 pořádá Collegium Quodlibet ve Dvořákově síni pražského Rudolfina koncert k poctě sv. Cecilie, patronky hudebníků.
jazz

I. "Sám se svým stínem"
Sólové vystoupení Jiřího Stivína zaměřené na interpretaci jazzové hudby, lidových písní, vlastních skladeb a improvizací za doprovodu předem připravených základů. Jeho tvůrčí přístup k hudebnímu materiálu v nejednom ohledu překračuje obecně vžité představy o jazzu a zároveň bourá hranice mezi jednotlivými hudebními žánry.

II. "Duo, ev. Trio"
Společné vystoupení Jiřího Stivína hrajícího na flétny, saxofony a klarinety s dalšími osobnostmi z oblasti improvizované hudby (kytara, klavír, violoncello, kontrabas či bicí nástroje.)

III. "Jiří Stivín & Co Jazz Quartet"
Koncert jazzové hudební formace (flétny, saxofony, kytara, baskytara, bicí) s repertoárem sestaveným převážně ze skladeb Jiřího Stivína, z jazzových úprav lidových písní, jazzových standardů, free jazzu a z dalších neočekávaných kombinací.
koncerty pro děti

I. "Od středověku po současnost"
Program se zaměřuje na základy hudební výuky s ukázkami rozmanitých hudebních stylů včetně lidové hudby a jazzu. Jeho součástí je i seznámení posluchačů s různými druhy dřevěných dechových nástrojů, předvedení jejich technického zvládnutí a využití všech možností hudebního nástroje s použitím vidoprojekce.

II. "Hovory s flétnou a posluchači"
Tento typ diskusního pořadu je určen převážně pro učitele LŠU a učitele hudební výchovy na základních a středních školách. Pomáhá s problémy výuky, představuje jak jazzové, tak i různé flétnové styly a školy. Zároveň vysvětluje možnosti improvizace ve staré hudbě, lidové hudbě a jazzu včetně využití hudby k meditaci a relaxaci.

III. "Stivín Quodlibet Systém"
Individuální hudebně-výchovný program sestavený na zakázku, kde je možno využít všech znalostí a tvůrčích schopností Jiřího Stivína k vytvoření atmosféry, napětí, překvapení. Filmové projekce, multimediální prezentace a různá neobvyklá spojení mohou podpořit a posílit požadovaný výchovný záměr.
centrum pro improvizaci

I. "CAPART"
V objektu starého mlýna ve Všenorech u Prahy vybudoval Jiří Stivín Centrum pro improvizaci v umění. Jeho záměrem je podporovat originalitu jedinců, hledat a využívat silné stránky osobností, iniciovat a vytvářet jedinečné projekty, organizovat společné i individuální akce, workshopy a další podobné aktivity za účasti profesionálních spolutvůrců. Improvizační víkendy "CAP-ART" se konají několikrát do roka. Jsou jedinečnou příležitostí pro setkání zájemců o improvizaci v mnoha uměleckých oborech (hudba, divadlo, pohyb, film, video, fotografie, multimédia, literatura...)

II. "Performance"
Propojení jednotlivých žánrů z oblasti scénických umění dává podněty ke vzniku autorských projektů v podobě rozmanitých uměleckých útvarů. Jiří Stivín spolupracuje s interprety moderního tance, výtvarnými umělci, mimy či tvůrci multimediálních projektů, rovněž hudebně doprovází němé filmy i mluvené slovo a komponuje scénickou a filmovou hudbu.

III. "Dividlo"
Hudební revue se zpěvy a cancy - za filmové účasti známých osobností (B. Polívky, Z. Stivínové, J. Wericha, V. Buriana, J. Suchého, M. Labudy, M. Lasici, O. Nového, V. Havla atd.) Jiří Stivín hraje filmové a divadelní hity doplněné videoprojekcí a mluveným slovem.

Dividlo     Dividlo      Dividlo
 Zpět