Jiří Stivín & Collegium Quodlibet: "Pocta sv. Cecilii II"

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)Braniborský kocert č. 5 D dur pro flétnu, housle, cembalo, smyčce a continuo (BWV 1050)21:34
   1. Allegro10:11
   2. Affettuoso5:20
   3. Allegro6:01
Georg Philipp Telemann (1681-1767)Koncert A moll pro zobcovou flétnu, violu da gamba, smyčce a continuo14:37
   1. Grave3:49
   2. Allegro4:27
   3. Dolce2:05
   4. Allegro4:13
Jiří Stivín a jiníPocta sv. Cecilii II: Hudební quodlibet z děl starých i současných skladatelů, improvizací a textu40:31
Vaření I. (bicí sólo)
J. S. BachConcero z kantáty 152 pro zobcovou flétnu, smyčce a continuo - Adagio, Allegro manon presto.
J. S. BachFuga C dur pro varhany (BWV 546).
Vaření II. (bicí sólo).
G. F. HändelArie pro soprán, flétnu a continuo "Meine Seele hört im Sehen" (HWV 207).
Cl. MonteverdiVariace na téma z Orfea - cembalo sólo.
G. SammartiniSiciliana z koncertu F dur pro sopránovou zobcovou flétnu, smyčce a continuo.
J. StanleyTrumpet voluntary pro varhany sólo.
J. S. BachFuga canonica z Hudební obětiny pro flétnu a cembalo (BWV 1079/4)
Jazzový komentář (bicí a barytonsaxofon).
J. StivínProměny času - Fantazie pro smyčce a flétnu (část).
M. KopelentBlack and White Tears pro soprán sólo (část) + flétnová improvisace.
Vaření III. (bicí a flétna).
K. GibranO lásce (mluvené slovo)
G. Ph. TelemannConcerto E moll pro housle, 2 flétny, smyčce a continuo, 1. část
A. Vivaldi Largo z koncertu C dur pro flautino, smyčce a continuo (RV 443)přídavek
 


Pocta sv. Cecilii II
Zpět