Jiří Stivín & Collegium Quodlibet
Pocta sv. Cecilii 3

 
Johann Sebastian Bach (1658-1750)Braniborský koncert č. 2 F dur pro trubku, zobcovou flétnu, hoboj, smyčce a basso continuo (BWV 1047)
Allegro - Andante - Allegro assai
Georg Philipp Telemann (1681-1767)Koncert B dur pro housle, hoboj, 2 flétny, smyčce a basso continuo
Largo - Allegro - Dolce - Allegro
Jiří Stivín a jiní"Pocta svaté Cecilii 3"
Quodlibet pro sóla, sbor, smyčce a skladby známých autorů. (Hudební a pohybové komentáře k úryvkům instrumentálních a vokálních skladeb starých i soudobých mistrů, improvizace a programově nepředvídané události.)
 


Pocta sv. Cecilii 3
Zpět