Jiří Stivín & Collegium Quodlibet
Pocta sv. Cecilii 5

 
Johann Sebastian Bach (1658-1750)Trojkoncert G dur pro flétnu, hoboj, smyčce a basso continuo
Allegro moderato - Grave - All breve
Georg Philipp Telemann (1681-1767)Koncert F dur pro zobcovou flétnu, fagot, smyčce a basso continuo
Largo - Allegro - Grave - Allegro
Jiří Stivín a jiní"Pocta svaté Cecilii 5"
Quodlibet pro sóla, sbor, smyčce a skladby známých autorů. (Hudební a pohybové komentáře k úryvkům instrumentálních a vokálních skladeb starých i soudobých mistrů, improvizace a programově nepředvídané události.)
 


Pocta sv. Cecilii 5
Zpět