Jiří Stivín & Collegium Quodlibet
Pocta sv. Cecilii 6

 
Johann Sebastian Bach (1658-1750)Koncert d moll pro housle, flétnu, smyčce a basso continuo (BWV 1060)
Allegro - Adagio - Allegro
Georg Philipp Telemann (1681-1767)Koncert e moll pro dvě flétny, housle, smyčce a basso continuo
Larghetto - Allegro - Largo - Presto
Jiří Stivín a jiní"Pocta svaté Cecilii 6"
Quodlibet pro sóla, sbor, varhany, smyčce, klavír, bicí, skladby známých autorů a možná i obecenstvo.
 


Pocta sv. Cecilii 6
Zpět