Jiří Stivín
Status Quo Vadis

 
TUŠENÍ SOUVISLOSTÍ / A Nose For Links4:54
ALCHYMISTA NA VÝLETĚ / An Alchemist's Trip4:36
MEZI SKUTEČNOSTÍ A SNEM / Between Reality and Dream3:37
VOPIČÁRNA / Monkeying About2:09
STATUS QUO VADIS4:55
TAJEMSTVÍ KATEDRÁL / The Mystery Of Cathedrals5:58
SÁM SE SVÝM STÍNEM / Alone With One's Shadow5:28
HADÍ KÁNON / Snake Canon3:27
JITRO KOUZELNÍKŮ / The Dawn Of The Magicians4:35
KEJKLÍŘI / Jugglers2:13
 
Autor všech skladeb a aranžmá / All selections composed by Jiří Stivín
 


Status Quo Vadis
Zpět