Mirka Křivánková a Jiří Stivín & Co.
Zrcadlení / Reflections

 
Odrazy / Reflections
Odrazy hlasů / Reflections of Voices4:30
Odrazy obrazů / Reflections of Images3:55
Odrazy rytmů / Reflections of Rhythm5:05
Odrazy minulosti / Reflections of the Past5:10
Odrazy odvazů / Reflections of Actions3:00
Doteky / Contacts
Minimální doteky / Minimal Contacts7:30
Mlhavé doteky / Misty Contacts3:05
Bludné doteky / Erratic Contacts2:40
Hravé doteky / Playful Contacts2:35
Žhavé doteky / Ardent Contacts5:10
 


Zrcadlení
Zpět